گروه آموزشی مطالعات اسلامی

معرفی گروه :

گروه مطالعات مدیریت اسلامی دارای دو زیر شاخه اصلی است که عبارتند از: مطالعات مدیریت اسلامی و مهندسی آینده پژوهی. این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سازمانهای دولتی، مدیریت منابع انسانی اسلامی و مهندسی آینده پژوهی با گرایشهای مختلف فعال است و پذیرش دانشجو دارد. این گروه دارای  دو عضو هیات علمی با مرتبه استادی و چهار استادیار بوده و پنج عضو هیات علمی وابسته در مرتبه استادی با این گروه همکاری می کنند.


معرفی رشته :

رشته مدیریت سازمان های دولتی – با رویکرد اسلامی با هدف تلاش برای شناسایی بهتر جامعه هدف و مرتبط ساختن بهتر ساخت نظریه پردازی با ساخت عمل و اقدام تجربه در کشور شکل گرفته است. دانشگاه از تاسیس این رشته اهداف زیر را تعقیب می کند:

  • آشنا ساختن دانشجویان با اصول مدیریت در پرتو ارزش های اسلامی
  • آشنا ساختن دانشجویان با نقاط ضعف دانش و عمل مدیریتی کشور و تلاش برای راه حل یابی در پرتو رهنمودهای اسلامی
  • افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناسایی شرایط ، موقعیت ها و اوضاع و احوال جامعه برای تولید راه حل های نظری و عملی با هدف مهار کردن شرایط در جهت مقاصد توسعه
  • توسعه زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و مهارتهای فردی و ظرفیت های خلاق دانشجویان

 


 

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2019